กะตักป่น (ANP-D01)

กะตักป่น (ANP-D01)

ผลิตจากปลากะตักแท้คุณภาพดี 100 % มีกลิ่นรสตาม
ธรรมชาติผ่านเทคโนโลยีการทำแห้งที่ได้มาตรฐาน

Application : Instant Noodle, Pet foods, Seasoning