กะตักอบรสบาร์บีคิว (ANW-S07)

กะตักอบรสบาร์บีคิว (ANW-S07)

มีหลากหลายรสชาติให้เลือกสรรค์ เป็นอาหารทานเล่น
ที่มีโปรตีนและแคลเซี่ยมสูง

Application : Ready to eat,Snack