กะตักอบรสพิซซ่า (ANW-S05)

กะตักอบรสพิซซ่า (ANW-S05)

มีหลากหลายรสชาติให้เลือกสรรค์ เป็นอาหารทานเล่น
ที่มีโปรตีนและแคลเซี่ยมสูง

Application : Ready to eat,Snack