กะตักอบรสวาซาบิ (ANW-S06)

กะตักอบรสวาซาบิ (ANW-S06)

มีหลากหลายรสชาติให้เลือกสรรค์ เป็นอาหารทานเล่น
ที่มีโปรตีนและแคลเซี่ยมสูง

Application : Ready to eat,Snack