กะปิ

SPO-T01

กะปิแท้ 100 % คัดสรรจากแหล่งวัตถุดิบชั้นดี
ผ่านกระบวนการหมัก ด้วยวิธีพิถีพิถันจนได้กะปิที่มี
คุณภาพ / กลิ่นรสที่ดี และคงที่สม่ำเสมอ
มีอายุ 12 เดือน ที่แห้ง ห่างจากความชื้นสูงและแสงแดดโดยตรง

App : พริกแกง, น้ำพริก, Seasoning sauce