สัมมนาประจำปี 2563 ณ วังรี รีสอร์ท 
จังหวัด
นครนายก วันที่ 4-5 ธันวาคม 2563

สัมมนาประจำปี 2563 ณ วังรี รีสอร์ท
สัมมนาประจำปี 2563 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 4-5 ธันวาคม 2563
สัมมนาประจำปี 2563 ณ วังรี รีสอร์ท
สัมมนาประจำปี 2563 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 4-5 ธ.ค. 2563
สัมมนาประจำปี 2563 ณ วังรี รีสอร์ท
สัมมนาประจำปี 2563 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 4-5 ธันวาคม 2563
สัมมนาประจำปี 2563 ณ วังรี รีสอร์ท
สัมมนาประจำปี 2563 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 4-5 ธ.ค. 2563
สัมมนาประจำปี 2563 ณ วังรี รีสอร์ท
สัมมนาประจำปี 2563 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 4-5 ธ.ค. 2563
สัมมนาประจำปี 2563 ณ วังรี รีสอร์ท
สัมมนาประจำปี 2563 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก วันที่ 4-5 ธ.ค. 2563

THAIFEX ANUGA ASIA 2020

THAIFEX Anuga Asia 2020
THAIFEX Anuga Asia 2020
THAIFEX Anuga Asia 2020
THAIFEX Anuga Asia 2020
THAIFEX Anuga Asia 2020
THAIFEX Anuga Asia 2020
THAIFEX Anuga Asia 2020
THAIFEX Anuga Asia 2020

Chaijinda Outing in Korea 2019

12 - 15 เม.ย. 2562

กิจกรรมบริษัท : การจัดบูธที่ญี่ปุ่น

THAIFEX ANUGA ASIA 2022

FOOD INGREDIENTS ASIA 2022