กุ้งป่น (SHP-D01)

กุ้งป่น (SHP-D01)

ผลิตจากกุ้งทะเลแห้ง 100 % มีกลิ่นรสเค็มตาม
ธรรมชาติของกุ้งทะเล ผ่านเทคโนโลยีการทำแห้งที่ได้
มาตรฐาน ช่วย boost กลิ่นรส ที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์

Application : Instant Noodle,Soup, Snack, Sauce