กุ้งป่น

SHP-D01

ผลิตจากกุ้งทะเลแห้ง 100 % มีกลิ่นรสเค็มตามธรรมชาติ
ผ่านเทคโนโลยีการทำแห้งที่ได้มาตรฐาน ช่วย boost
กลิ่นรส ที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์ ให้ความเป็นเนื้อ มีกลิ่นคาวกุ้ง

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C
App : Instant Noodle,Soup, Snack, Sauce,meat product

 

กุ้งป่น

SHP-S01

มีกุ้งทะเลแห้งเป็นส่วนผสมหลัก ให้กลิ่นรสเค็มตามธรรมชาติ
ผ่านเทคโนโลยีการทำแห้งที่ได้มาตรฐาน ช่วย boost
กลิ่นรส ที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์ ให้ความเป็นเนื้อ มีกลิ่นคาวกุ้ง
และปรุงรสเล็กน้อย

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C
App : Instant Noodle,Soup, Snack, Sauce

 

กุ้งป่น

SHP-D02

ผลิตจากกุ้งฟาร์มคุณภาพดี ที่ผ่านการอบแห้งและบดทั้งตัว
และเปลือกรวมกันทำให้เกิดกลิ่นรสที่ดี มีกลิ่นคล้ายกุ้งเผา/ย่าง
ช่วย boost กลิ่นรส ที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C
App : Instant Noodle,Soup, Snack, Sauce,Topping

 

กุ้งป่น

SHP-S04

ผลิตจากกุ้งฟาร์มคุณภาพดี ที่ผ่านการอบแห้งและบดทั้งตัว
และเปลือกรวมกันทำให้เกิดกลิ่นรสที่ดี มีกลิ่นคล้ายกุ้งเผา/ย่าง
ช่วย boost กลิ่นรส ที่ดีให้แก่ผลิตภัณฑ์และปรุงรสเล็กน้อย

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C
App : Instant Noodle,Soup, Snack, Sauce

 

กุ้งป่นคั่ว

SHP-R03

ผลิตจากกุ้งทะเลแห้ง 100 % มีกลิ่นรสเค็มตามธรรมชาติ
ผ่านเทคโนโลยีการทำแห้งแบบพิเศษทำให้เกิดกลิ่นและรสคั่ว
เฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C
App: Instant Noodle, Soup, Snack, Sauce, Topping

 

กะปิป่น

SPP-D01

ผลิตจากกะปิแท้ 100 % คัดสรรค์จากแหล่งวัตถุดิบชั้นดี
ผ่านการทำแห้งด้วยวิธีพิถีพิถันจนได้กะปิป่นที่มี
คุณภาพ / กลิ่นรสที่ดี และคงที่สม่ำเสมอ

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C
App : พริกแกง, น้ำพริก,,seasoning