กุ้งแห้ง (SHW-D01)

กุ้งแห้ง (SHW-D01)

วัตถุดิบกุ้งสดจากฟาร์มที่ผ่านการคัดสรรค์อย่างดี
มีคุณภาพคงที่ สม่ำเสมอ มาทำแห้งเพื่อยืดอายุ

Application : เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารต่างๆ, Ready
meal, Sauce, ส้มตำ, น้ำพริก