กุ้งแห้ง

SHW-D01

ผลิตจากวัตถุดิบกุ้งสดจากฟาร์มที่ผ่านการคัดสรรค์อย่างดี
มีคุณภาพคงที่ มีขนาดใหญ่สม่ำเสมอ ค่าความชื้นต่ำกว่า 35 %

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App : เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารต่างๆ, Ready
meal, Sauce, ส้มตำ, น้ำพริก

 

กุ้งแห้ง

SHW-D02

ผลิตจากวัตถุดิบกุ้งสดจากฟาร์มที่ผ่านการคัดสรรค์อย่างดี
มีคุณภาพคงที่ มีขนาดกลางถึงเล็ก ค่าความชื้นต่ำกว่า 35 %

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App : เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารต่างๆ, Ready
meal, Sauce, ส้มตำ, น้ำพริก

 

กุ้งแห้ง

SHW-D03

ผลิตจากวัตถุดิบจากทะเล กลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติ
มีขนาดไม่สม่ำเสมอเนื่องจากเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
ค่าความชื้นหลายระดับแล้วแต่การนำไปใช้ และไม่ใส่สี

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App : เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารต่างๆ, Ready
meal, Sauce, ส้มตำ, น้ำพริก

 

กุ้งแห้ง

SHW-D06

ผลิตจากวัตถุดิบจากทะเล กลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติ
มีขนาดไม่สม่ำเสมอเนื่องจากเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
ค่าความชื้นหลายระดับแล้วแต่การนำไปใช้ และไม่ใส่สี

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App: เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารต่างๆ, Ready meal, Sauce

 

กุ้งฝอยทะเล

SHW-D50

ผลิตจากวัตถุดิบกุ้งฝอยทะเล มีกลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติ
มีขนาดไม่สม่ำเสมอเนื่องจากเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
มีค่าความชื้นต่ำกว่า 50 %

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App : เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารต่างๆ, Ready meal,
น้ำปลาหวาน, topping, อาหารสัตว์, Instant noodle

 

กุ้งฝอยทะเลแห้ง

SHW-D51

ผลิตจากวัตถุดิบกุ้งฝอยทะเล มีกลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติ
มีขนาดไม่สม่ำเสมอเนื่องจากเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ ผ่านกระ-
บวนการอบแห้งมีค่าความชื้นต่ำกว่า 20 % และค่าความเค็มต่ำกว่า 25%

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App : เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารต่างๆ, Ready meal,
น้ำปลาหวาน, topping, อาหารสัตว์, Instant noodle

 

กุ้งฝอยทะเลแห้ง

SHW-D52

ผลิตจากวัตถุดิบกุ้งฝอยทะเล มีกลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติ
มีขนาดไม่สม่ำเสมอเนื่องจากเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ
ผ่านกระบวนการอบแห้งมีค่าความชื้นต่ำกว่า 30 % และค่า
ความเค็ม ต่ำกว่า 7 %

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App : เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารต่างๆ, Ready meal,
น้ำปลาหวาน, topping, อาหารสัตว์, Instant noodle

 

กุ้งบดหยาบ

SHC-D03

ผลิตจากกุ้งคุณภาพดี ที่ระดับความชื้นต่างกัน ดังนั้นจะ
ให้ Texture ที่ต่างกัน ความฟูมากน้อยต่างกัน แล้วแต่
การนำไปใช้งาน

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App : Seasoning Sauce,Topping, น้ำพริก, พริกแกง
น้ำปลาหวาน