“ความเป็นชัยจินดา ซีฟู้ด”

ผู้นำด้าน Seafood Ingredient จากอาหารทะเลอบแห้ง และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ตามความต้องการของตลาดโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวัตถุดิบอาหารทะเลจากธรรมชาติ มากกว่า 20 ปี

“ชัยจินดา ซีฟู้ด” เกิดขึ้นมาพร้อมกับความเชื่อที่ว่า...

ต้องการยกระดับอาหารทะเลอบแห้ง ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย สรรหาวัตถุดิบได้มาตรฐานต่อผู้บริโภค เพิ่มความสะดวกและหลากหลายสำหรับการบริโภค

          จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2537 ได้ก่อตั้งบริษัท ชัยจินดา ซีฟู้ด จำกัด เพื่อขยายฐานธุรกิจที่เติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เริ่มต้นกลุ่มสินค้าอาหารทะเลแห้ง และอาหารทะเลแปรรูปพร้อมทาน (Dried Seafood & Ready to eat products) จากผู้บริโภคที่เป็นลูกค้าทั่วไปเริ่มขยายส่งสินค้าไปยังห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มอาหารรสทะเลและผงปรุงรสคุณภาพสูงไปยังโรงงานอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ่ และกลุ่มตลาดส่งออกต่างประเทศทั้งในยุโรปและเอเชีย

“เป้าหมายของ ชัยจินดา ซีฟู้ด”

เพื่อเป็นผู้นำด้าน Seafood Ingredient ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่ๆ เครื่องปรุงรสใหม่ๆ จากอาหารทะเล (Seafood Innovation)