Quality of ChaiJinda

ชัยจินดา ซีฟู้ด สรรสร้างสิ่งใหม่จากทะเล ผู้ผลิต จำหน่ายกลิ่นรสทะเล และผงปรุงรส คุณภาพสูง ด้วยระบบคุณภาพ FSSC 22000, HACCP, GMP และ HALAL ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์ “ชัยจินดา”

FSSC 22000
HACCP
GMP
HALAL