ที่อยู่
บริษัท ชัยจินดา ซีฟู้ด จำกัด
35/39 ถนน เจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
ติดต่อเรา
โทร : 034-840352-3
แฟกซ์ : 034-840356
Email

Email : dryseafoods@dryseafoods.com

Email : dryfood02@hotmail.com

โปรดกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มเพื่อติดต่อเรา

แผนที่ ชัยจินดา ซีฟู้ด