ปลาข้างเหลืองแห้ง (YLL-D02)

ปลาข้างเหลืองแห้ง (YLL-D02)

Application : for cooking