ปลาข้างเหลืองแห้งโรยงา (YLL-D01)

ปลาข้างเหลืองแห้งโรยงา (YLL-D01)

Application : for cooking