ปลาข้าวสารทอด (BAW-F01)

ปลาข้าวสารทอด (BAW-F01)

ปลาข้าวสารทอดคุณภาพดี High calcium กรอบ
มีรสเค็มตามธรรมชาติ

Application : ส่วนประกอบหลายอย่างในอาหาร Topping,
Snack, value added