ปลาข้าวสารปรุงรส (BAW-S01)

ปลาข้าวสารปรุงรส (BAW-S01)

ปลาข้าวสารปรุงรสคุณภาพดี กรอบ มีรสหวานเล็กน้อย
High calcium

Application : ส่วนประกอบหลายอย่างในอาหาร Topping,
Snack, value added