ปลาข้าวสารแห้ง (BAW-D01)

ปลาข้าวสารแห้ง (BAW-D01)

วัตถุดิบจากทะเล มีกลิ่นรสเฉพาะตามธรรมชาติของ
ปลาทะเล มี Calcium สูง เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี
มีคุณภาพคงที่ สม่ำเสมอ มีทั้งแบบมีหัวและตัดหัว

Application : เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารต่างๆ เช่น น้ำซุป
Seasoning Sauce หรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมผลิต
อาหารสัตว์ที่ต้องการกลิ่นรสเฉพาะ