ปลาช่อนทะเลแห้งรมควัน (LZW-M01)

ปลาช่อนทะเลแห้งรมควัน (LZW-M01)

ผลิตจากปลาช่อนทะเล ผ่านกระบวนการทำแห้งเพื่อ
ยืดอายุและรมควันด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน
มีขนาดสม่ำเสมอและคุณภาพคงที่

Application : น้ำพริก