ปลาช่อนทะเลแห้ง (LZW-D01)

ปลาช่อนทะเลแห้ง (LZW-D01)

ผลิตจากปลาช่อนทะเล ผ่านกระบวนการทำแห้งเพื่อ
ยืดอายุด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน มีขนาดสม่ำเสมอ
และคุณภาพคงที่

Application : Ready to cooked,น้ำพริก,พริกแกง