ปลาทูมัน (MCW-T02)

ปลาทูมัน (MCW-T02)

ปลาทูหอมเค็มคุณภาพดี ขนาดคงที่และสม่ำเสมอ

Application : Ready to cooked