ปลาทูหอม (MCW-T01)

ปลาทูหอม (MCW-T01)

ปลาทูหอมเค็มคุณภาพดี ขนาดคงที่และสม่ำเสมอ

Application : Ready to cooked