กะตักป่น

ANP-D01

ผลิตจากปลากะตักแท้คุณภาพดี 100 % มีกลิ่นรสตามธรรมชาติ
ผ่านเทคโนโลยีการทำแห้งที่ได้มาตรฐาน ให้กลิ่นรสที่ดีของปลา
แห้ง

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C
App : Instant Noodle ,Pet foods, Seasoning

 

ปลาร้าป่น

FFP-D01

ผลิตจากปลาร้าแท้ 100 % คัดสรรค์จากแหล่งวัตถุดิบชั้นดี
ผ่านการทำแห้งด้วยวิธีพิถีพิถันจนได้ปลาร้าป่นที่มี
คุณภาพ / กลิ่นรสที่ดี และคงที่สม่ำเสมอ

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C
App : พริกแกง, น้ำพริก,,seasoning

 

ทูน่าป่น

TUP-D01

ผลิตจากเนื้อปลาทูน่าที่มีคุณภาพ 100 % ผ่านเทคโนโลยีการ
ทำแห้งที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้กลิ่นรสของปลาทูน่าชัดเจน

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C
App : Instant Noodle,Soup, Sauce

 

ทูน่าป่นรมควัน

TUP-M01

ผลิตจากเนื้อปลาทูน่าที่มีคุณภาพ 100 % ผ่านเทคโนโลยีการ
ทำแห้งที่ได้มาตรฐานรวมถึงมีการรมควันปลาด้วยเทคนิคพิเศษ
ทำให้ได้กลิ่นรสของปลาทูน่ารมควันชัดเจน และเป็นเอกลักษณ์
เฉพาะของผลิตภัณฑ์

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C
App : Instant Noodle,Soup, Sauce