ปลาเกล็ดขาวปรุงรส (FCC-S01)

ปลาเกล็ดขาวปรุงรส(FCC-S01)

เป็นอาหารทานเล่นที่มีโปรตีนและแคลเซี่ยมสูง รสชาติกลมกล่อม

Application : Ready to eat,Snack