ปลาเส้นรสเข้มข้น (FHN-S01)

ปลาเส้นรสเข้มข้น (FHN-S01)

เป็นอาหารทานเล่นที่มีโปรตีนสูง

Application : Ready to eat,Snack