ปลากะตักแห้งมีหัว

ANW-D01

ผลิตจากวัตถุดิบปลากะตัก/ปลาไส้ตันแบบไม่มีหัว มีกลิ่นรสเฉพาะตาม
ธรรมชาติ มีค่าความชื้นต่ำกว่า 20 % มีขนาดไม่สม่ำเสมอเนื่องจาก
เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App : Ready to cooked, อาหารสัตว์

ปลากะตักแห้งไม่มีหัว

ANW-D02

ผลิตจากวัตถุดิบปลากะตัก/ปลาไส้ตันแบบไม่มีหัว มีกลิ่นรสเฉพาะตาม
ธรรมชาติ มีค่าความชื้นต่ำกว่า 20 % มีขนาดไม่สม่ำเสมอเนื่องจาก
เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App : Ready to cooked, อาหารสัตว์

ปลาข้าวสาร

BAW-D01

มีกลิ่นรสเฉพาะตามธรรมชาติ มีขนาดไม่สม่ำเสมอเนื่องจากเป็นวัตถุดิบ
จากธรรมชาติ ลักษณะค่อนข้างชื้น (ต่ำกว่า 50 %)

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App : Ready to cooked

ปลาข้าวสารทอด

BAW-F01

เป็นแหล่งแคลเซียมชั้นดี กรอบ และมีความเค็มต่ำกว่า 2 %

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App: เป็นส่วนประกอบหลักในอาหารต่างๆ, Ready meal, Topping

ปลาอินทรีเค็ม

MKL-T01

อินทรีเค็มคุณภาพดี หั่นชิ้นตามน้ำหนักที่ต้องการ มีค่า
ความชื้นต่ำกว่า 60 %

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App : Ready to cooked, ทอด, ซอส

ปลาอินทรีเค็มทอด

MKL-F01

อินทรีเค็มคุณภาพดี หั่นชิ้นตามน้ำหนักที่ต้องการแล้วทอดพร้อมทาน

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App : พร้อมทาน

ปลาทูหอมเค็ม

MCW-T01

ผลิตจากปลาทูสด ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน สะอาด
จนได้ปลาทูหอมคุณภาพดี ขนาดตัวสม่ำเสมอมีความเค็มพอดี

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App : Ready to cooked

ปลาทูมันเค็ม

MCW-T02

ผลิตจากปลาทูสด ผ่านกระบวนการผลิตที่มีมาตรฐาน สะอาด
จนได้ปลาทูหอมคุณภาพดี ขนาดตัวสม่ำเสมอมีความเค็มพอดี

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C
App : Ready to cooked

กะตักอบสามรส
ANW-S01

กะตักอบสามรสโรยงา
ANW-S03

กะตักอบรสสมุนไพร
ANW-S04

กะตักอบรสพิซซ่า
ANW-S05

กะตักอบรสวาซาบิ
ANW-S06

กะตักอบรสบาร์บีคิว
ANW-S07

กะตักอบรสต้มยำกุ้ง
ANW-S08

มีหลากหลายรสชาติให้เลือกสรรค์ เป็นอาหารทานเล่น

ที่มีโปรตีนและแคลเซียมสูง

Shelf life : 12 เดือน / ที่แห้ง
ห่างจากความชื้นสูงและแสงแดดโดยตรง
Application : Ready to eat, ขนมขบเคี้ยว