ผงปรุงสำเร็จรูปซุปกุ้ง

SHP-E03

ผงปรุงรสสำเร็จรูปรสกุ้งสำหรับเมนูซุป ก๋วยเตี๋ยว แกงต่างๆ
รสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงรสเพิ่ม สามารถเติมผักหรือเนื้อสัตว์
ได้ตามชอบ

Shelf life : 12 เดือน / ที่แห้งห่างจากความชื้นสูงและแสงแดดโดยตรง

 

ผงปรุงสำเร็จรูปซุปปลา

ANP-E01

ผงปรุงรสสำเร็จรูปรสปลาสำหรับเมนูซุป ก๋วยเตี๋ยว แกงต่างๆ
รสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงรสเพิ่ม สามารถเติมผักหรือเนื้อสัตว์
ได้ตามชอบ

Shelf life : 12 เดือน / ที่แห้งห่างจากความชื้นสูงและแสงแดดโดยตรง

 

ผงปรุงรสข้าวผัดกะปิ

SPP-E01

ผงปรุงรสสำเร็จรูปสำหรับเมนูที่มีกะปิ เช่น ข้าวผัด ผัดผัก น้ำพริก
แกง เป็นต้น รสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงรสเพิ่ม สามารถเติมผัก
หรือเนื้อสัตว์ได้ตามชอบ

Shelf life : 12 เดือน / ที่แห้งห่างจากความชื้นสูงและแสงแดดโดยตรง

 

ผงปรุงรสข้าวผัดต้มยำกุ้ง

SHP-E02

ผงปรุงรสสำเร็จรูปสำหรับเมนูผัด เช่นข้าวผัด สปาร์ตเก็ตตี้ เป็นต้น
รสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงรสเพิ่ม สามารถเติมผักหรือเนื้อสัตว์
ได้ตามชอบ

Shelf life : 12 เดือน / ที่แห้งห่างจากความชื้นสูงและแสงแดดโดยตรง

 

ปลาร้าผง/ปลาร้าป่น

FFP-D01

ผลิตจากปลาร้าแท้ 100 % คัดสรรค์จากแหล่งวัตถุดิบชั้นดี
ผ่านการทำแห้งด้วยวิธีพิถีพิถันจนได้ปลาร้าผงที่มีคุณภาพและ
กลิ่นรสที่ดี มีความคงที่สม่ำเสมอเพื่อเมนูต่างๆ

Shelf life : 12 เดือน / ที่แห้งห่างจากความชื้นสูงและแสงแดด
โดยตรง
Application : พริกแกง, น้ำพริก,seasoning

 

ผงปรุงรสข้าวผัดปลาย่าง

TUP-E01

ผงปรุงรสสำเร็จรูปสำหรับเมนูผัด เช่น ข้าวผัด น้ำพริก เป็นต้น
รสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงรสเพิ่ม สามารถเติมผักหรือเนื้อสัตว์
ได้ตามชอบ

Shelf life : 12 เดือน / ที่แห้งห่างจากความชื้นสูงและแสงแดดโดยตรง

 

ผงปรุงรสข้าวผัดสับปะรด

SHP-E04

ผงปรุงรสสำเร็จรูปสำหรับเมนูผัด เช่น ข้าวผัด ผัหรือใช้หมัก เป็นต้น
รสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงรสเพิ่ม สามารถเติมผักหรือเนื้อสัตว์
ได้ตามชอบ

Shelf life : 12 เดือน / ที่แห้งห่างจากความชื้นสูงและแสงแดดโดยตรง

ผงปรุงรสข้าวผัดกุ้ง

SHP-E01

ผงปรุงรสสำเร็จรูปสำหรับเมนูผัด เช่น ข้าวผัด ผัดผัก เป็นต้น
รสชาติกลมกล่อมไม่ต้องปรุงรสเพิ่ม สามารถเติมผักหรือเนื้อสัตว์
ได้ตามชอบ

Shelf life : 12 เดือน / ที่แห้งห่างจากความชื้นสูงและแสงแดดโดยตรง

กะปิผง/กะปิป่น

SPP-D01

ผลิตจากกะปิแท้ 100 % คัดสรรค์จากแหล่งวัตถุดิบชั้นดี
ผ่านการทำแห้งด้วยวิธีพิถีพิถันจนได้กะปิผงที่มีคุณภาพและกลิ่น
รสที่ดี มีความคงที่สม่ำเสมอเพื่อเมนูต่างๆ

Shelf life : 12 เดือน / ที่แห้งห่างจากความชื้นสูงและแสงแดด
โดยตรง
Application : เมนูผัดกะปิ, น้ำพริก