ผลิตภัณฑ์

เราคือผู้นำด้าน Seafood Ingredient ที่มุ่งมั่นสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เพื่อตอบโจทย์เทรนด์อาหารแห่งอนาคต
ภายใต้มาตรฐานการผลิตสากล ด้วยระบบการจัดการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ 

ผลิตภัณฑ์จากชัยจินดา คัดสรรวัตถุดิบที่หลากหลาย เพื่อสนองความต้องการลูกค้า ซึ่งช่วยตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิต
ของกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (Supply Chain) ส่งมอบถึงปลายทางสู่ผู้บริโภคอย่างปลอดภัย คงคุณค่าสารอาหารจากธรรมชาติแท้

วัตถุดิบ
ซีฟู้ดผง

ผงปรุง
ซีฟู้ดสำเร็จรูป