วัตถุดิบซีฟู๊ดผง

กุ้งป่น (Shrimp Powder)

วัตถุดิบคุณภาพดี ที่ได้จากแหล่งธรรมชาติและฟาร์มมาตรฐาน มีให้เลือกหลากหลายชนิดเพื่อการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน ตอบโจทย์ความต้องการในการผลิตมากที่สุด

หมึกป่น (SQUID POWDER)

หมึกแห้งคุณภาพดี ที่ผ่านกระบวนการทำแห้งด้วยหลักการดั้งเดิมของชาวประมง ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน จึงสะอาด ปลอดภัย และคงไว้ซึ่งกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมรักษาคุณค่าสารอาหาร

ปลาผง (Fish Powder)

คัดสรรปลาที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ปลาทูน่า ปลากะตัก เพื่อสร้างความหลากหลายและเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน

กุ้งปุ่น (Shrimp Powder)

วัตถุดิบคุณภาพดี ที่ได้จากแหล่งธรรมชาติและฟาร์มมาตรฐาน มีให้เลือกหลากหลายชนิดเพื่อการนำไปใช้ที่แตกต่างกัน ตอบโจทย์ความต้องการในการผลิตมากที่สุด

หมึกป่น (SQUID POWDER)

หมึกแห้งคุณภาพดี ที่ผ่านกระบวนการทำแห้งด้วยหลักการดั้งเดิมของชาวประมง ภายใต้ระบบควบคุมคุณภาพมาตรฐาน จึงสะอาด ปลอดภัย และคงไว้ซึ่งกลิ่นและรสที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมรักษาคุณค่าสารอาหาร

ปลาผง (Fish Powder)

คัดสรรปลาที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น ปลาทูน่า ปลากะตัก เพื่อสร้างความหลากหลายและเป็นทางเลือกสำหรับลูกค้าที่มีความต้องการแตกต่างกัน

“ที่แล็บวิจัยของชัยจินดา สร้างสรรค์ได้ทุกรสชาติที่คุณต้องการ”