สวายแห้งรมควัน : ตัวผ่าผีเสื้อ (SCW-M01)

สวายแห้งรมควัน : ตัวผ่าผีเสื้อ (SCW-M01)

การรมควัน (smoking) เป็นวิธีการถนอมอาหาร
โดยการใช้ควันที่ได้จากการเผาไหม้ร่วมกับความร้อนที่
เกิดขึ้นในระหว่างการรมควันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ สุกและ
ค่อยๆ แห้ง ทำให้เกิดกลิ่นรสของควันไฟที่ดี

Application : Ready to cooked, น้ำพริก