หมึกป่น

SQP-D01

ผลิตจากหมึกแห้งคุณภาพดี 100 % มีกลิ่นรสเค็มตามธรรมชาติ
ผ่านเทคโนโลยีการทำแห้งที่ได้มาตรฐาน ทำให้ได้กลิ่นรสของ
หมึกแห้งชัดเจน

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C
App: Instant Noodle, Snack, Sauce,ไส้กรอก/ลูกชิ้น

 

หมึกป่น

SQP-R01

ผลิตจากหมึกแห้งคุณภาพดี 100 % มีกลิ่นรสเค็มตามธรรมชาติ
ผ่านเทคโนโลยีการทำแห้งแบบพิเศษทำให้เกิดกลิ่นและรสคั่ว
เฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์

มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 25 °C
App: Instant Noodle, Snack, Sauce,ไส้กรอก/ลูกชิ้น