หมึกเจาะตา (SQW-D01)

หมึกเจาะตา (SQW-D01)

หมึกแห้งที่ผลิตจากปลาหมึกคุณภาพดีมีหลายขนาด
และมีกลิ่นรสแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและขั้นตอน
ในการผลิต

Application : Ready to cooked