ปลาหมึกแห้งปรุงรส : หยองขาว (SQW-S05)

ปลาหมึกแห้งปรุงรส : หยองขาว (SQW-S05)

มีหลากหลายรสชาติให้เลือก ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจาก
หมึกคุณภาพดี

Application : Ready to eat