ปลาหมึกแห้งปรุงรส : หยอง (SQW-S04)

ปลาหมึกแห้งปรุงรส : หยอง (SQW-S04)

มีหลากหลายรสชาติให้เลือก ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจาก
หมึกคุณภาพดี

Application : Ready to eat