ปลาหมึกแห้งปรุงรส : หยองชมพู (SQW-S06)

ปลาหมึกแห้งปรุงรส : หยองชมพู (SQW-S06)

มีหลากหลายรสชาติให้เลือก ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจาก
หมึกคุณภาพดี

Application : Ready to eat