ปลาหมึกแห้งปรุงรส : อบกรอบ (SQW-S03)

ปลาหมึกแห้งปรุงรส : อบกรอบ (SQW-S03)

มีหลากหลายรสชาติให้เลือก ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจาก
หมึกคุณภาพดี

Application : Ready to eat