ปลาหมึกแห้งปรุงรส : อบแห้ง (SQW-S01)

ปลาหมึกแห้งปรุงรส : อบแห้ง (SQW-S01)

มีหลากหลายรสชาติให้เลือก ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจาก
หมึกคุณภาพดี

Application : Ready to eat