ปลาหมึกแห้งปรุงรส : ชุบน้ำผึ้ง (SQW-S02)

ปลาหมึกแห้งปรุงรส : ชุบน้ำผึ้ง (SQW-S02)

มีหลากหลายรสชาติให้เลือก ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปจาก
หมึกคุณภาพดี

Application : Ready to eat