หมึกเล็กคู่

SQW-D01

ผลิตจากปลาหมึกสดคุณภาพดี ผ่านกระบวนการทำแห้งเพื่อให้ได้
หมึกแห้งมีคุณภาพดี คงที่ สม่ำเสมอ มีกลิ่นและรสเฉพาะ
มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C

App : Ready to cooked

 

หมึกเจาะตา

SQW-D02

ผลิตจากปลาหมึกสดคุณภาพดี ผ่านกระบวนการทำแห้งเพื่อให้ได้
หมึกแห้งมีคุณภาพดี คงที่ สม่ำเสมอ มีกลิ่นและรสเฉพาะ
มีอายุ 12 เดือน ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 10 °C

App : Ready to cooked