อินทรีเค็มในน้ำมันพืช (MKL-T02)

อินทรีเค็มในน้ำมันพืช (MKL-T02)

อินทรีแห้งหอม หั่นชิ้นสไลด์ Moist < 60 % บรรจุใน น้ำมันถั่วเหลือง

Application : Ready to cooked, ส่วนผสมหลักของข้าวผัดปลาเค็ม