กุ้งแห้ง (SHW-D01)

กุ้งแห้ง (SHW-D01)

กุ้งแห้ง (SHW-D01) วัตถุดิบกุ้งสดจากฟาร์มที่ผ่านการคัดสรรค์อย่างดี มีคุณภาพคงที่ สม่ำเสมอ มาทำแห้งเพื่อยืดอายุ

Read more

กุ้งแห้ง (SHW-D02)

กุ้งแห้ง (SHW-D02)

กุ้งแห้ง (SHW-D02) วัตถุดิบกุ้งสดจากฟาร์มที่ผ่านการคัดสรรค์อย่างดี มีคุณภาพคงที่ สม่ำเสมอ มาทำแห้งเพื่อยืดอายุ

Read more

กุ้งแห้ง (SHW-D03)

กุ้งแห้ง (SHW-D03)

กุ้งแห้ง (SHW-D03) วัตถุดิบจากทะเล กลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติของ กุ้งทะเล มีระดับความชื้นและไซส์หลายระดับ

Read more

กุ้งแห้ง (SHW-D04)

กุ้งแห้ง (SHW-D04)

กุ้งแห้ง (SHW-D04) วัตถุดิบจากทะเล กลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติของ กุ้งทะเล มีระดับความชื้นและไซส์หลายระดับ

Read more

กุ้งแห้ง (SHW-D05)

กุ้งแห้ง (SHW-D05) วัตถุดิบจากทะเล กลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติของ กุ้งทะเล มีระดับความชื้นและไซส์หลายระดับ

Read more

กุ้งแห้ง (SHW-D06)

กุ้งแห้ง (SHW-D06)

กุ้งแห้ง (SHW-D06) วัตถุดิบจากทะเล กลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติของ กุ้งทะเล มีระดับความชื้นและไซส์หลายระดับ แล้วแต่การนำไปใช้

Read more

กุ้งแห้ง (SHW-D13)

กุ้งแห้ง (SHW-D13) วัตถุดิบจากทะเล กลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติของ กุ้งทะเล มีระดับความชื้นและไซส์หลายระดับ

Read more

กุ้งแห้ง (SHW-D07)

กุ้งแห้ง (SHW-D07) วัตถุดิบจากทะเล กลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติของ กุ้งทะเล มีระดับความชื้นและไซส์หลายระดับ

Read more

กุ้งฝอยทะเลแห้ง (SHW-D50)

กุ้งฝอยทะเลแห้ง (SHW-D50)

กุ้งฝอยทะเลแห้ง (SHW-D50) วัตถุดิบจากทะเลแท้ มีกลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติของ ของกุ้งฝอยทะเล มีระดับความชื้นและไซส์หลายระดับ

Read more

กุ้งแห้ง (SHW-D08)

กุ้งแห้ง (SHW-D08) วัตถุดิบจากทะเล กลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติของ กุ้งทะเล มีระดับความชื้นและไซส์หลายระดับ

Read more

กุ้งฝอยทะเลแห้ง (SHW-D51)

กุ้งฝอยทะเลแห้ง (SHW-D51)

กุ้งฝอยทะเลแห้ง (SHW-D51) วัตถุดิบจากทะเลแท้ มีกลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติของ ของกุ้งฝอยทะเล มีระดับความชื้นและไซส์หลายระดับ

Read more

กุ้งฝอยทะเลแห้ง (SHW-D53)

กุ้งฝอยทะเลแห้ง (SHW-D53)

กุ้งฝอยทะเลแห้ง (SHW-D53) วัตถุดิบจากทะเลแท้ มีกลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติของ ของกุ้งฝอยทะเล มีระดับความชื้นและไซส์หลายระดับ

Read more

กุ้งแห้ง (SHW-D09)

กุ้งแห้ง (SHW-D09) วัตถุดิบจากทะเล กลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติของ กุ้งทะเล มีระดับความชื้นและไซส์หลายระดับ

Read more

กุ้งแห้ง (SHW-D10)

กุ้งแห้ง (SHW-D10) วัตถุดิบจากทะเล กลิ่นและรสเค็มตามธรรมชาติของ กุ้งทะเล มีระดับความชื้นและไซส์หลายระดับ

Read more

หมึกเจาะตา (SQW-D01)

หมึกเจาะตา (SQW-D01)

หมึกเจาะตา (SQW-D01) หมึกแห้งที่ผลิตจากปลาหมึกคุณภาพดีมีหลายขนาด และมีกลิ่นรสแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและขั้นตอน ในการผลิต

Read more

หมึกกะตอย (SQW-D02)

หมึกกะตอย (SQW-D02)

หมึกกะตอย (SQW-D02) หมึกแห้งที่ผลิตจากปลาหมึกคุณภาพดีมีหลายขนาด และมีกลิ่นรสแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและขั้นตอน

Read more

หมึกแห้งดำ (SQW-D03)

หมึกแห้งดำ (SQW-D03)

หมึกแห้งดำ (SQW-D03) หมึกแห้งที่ผลิตจากปลาหมึกคุณภาพดีมีหลายขนาด และมีกลิ่นรสแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและขั้นตอน

Read more

ปลากะตักแห้ง (ANW-B01)

ปลากะตักแห้ง (ANW-B01)

ปลากะตักแห้ง (ANW-B01) วัตถุดิบจากทะเล มีกลิ่นรสเฉพาะตามธรรมชาติของ ของปลาทะเล มี Calcium สูง เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี

Read more

ปลาข้าวสารแห้ง (BAW-D01)

ปลาข้าวสารแห้ง (BAW-D01)

ปลาข้าวสารแห้ง (BAW-D01) วัตถุดิบจากทะเล มีกลิ่นรสเฉพาะตามธรรมชาติของ ปลาทะเล มี Calcium สูง เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี

Read more

ปลาช่อนทะเลแห้ง (LZW-D01)

ปลาช่อนทะเลแห้ง (LZW-D01)

ปลาช่อนทะเลแห้ง (LZW-D01) ผลิตจากปลาช่อนทะเล ผ่านกระบวนการทำแห้งเพื่อ ยืดอายุด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน มีขนาดสม่ำเสมอ

Read more

ปลาข้าวสารแห้ง (BAW-D02)

ปลาข้าวสารแห้ง (BAW-D02)

ปลาข้าวสารแห้ง (BAW-D02) วัตถุดิบจากทะเล มีกลิ่นรสเฉพาะตามธรรมชาติของ ของปลาทะเล มี Calcium สูง เป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี

Read more

ปลาช่อนทะเลแห้งรมควัน (LZW-M01)

ปลาช่อนทะเลแห้งรมควัน (LZW-M01)

ปลาช่อนทะเลแห้งรมควัน (LZW-M01) ผลิตจากปลาช่อนทะเล ผ่านกระบวนการทำแห้งเพื่อ ยืดอายุและรมควันด้วยเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน มีขนาดสม่ำเสมอและคุณภาพคงที่

Read more

หมึกเล็กคู่ (SQW-D04)

หมึกเล็กคู่ (SQW-D04) หมึกแห้งที่ผลิตจากปลาหมึกคุณภาพดีมีหลายขนาด และมีกลิ่นรสแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบและขั้นตอน

Read more

สวายแห้งรมควัน : ท่อน (SCL-M01)

สวายแห้งรมควัน : ท่อน (SCL-M01)

สวายแห้งรมควัน : ท่อน (SCL-M01) การรมควัน (smoking) เป็นวิธีการถนอมอาหาร โดยการใช้ควันที่ได้จากการเผาไหม้ร่วมกับความร้อนที่ เกิดขึ้นในระหว่างการรมควันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ สุกและ

Read more