ทูน่าป่นรมควัน, ปลาทูน่าผง (TUP-M01)

ทูน่าป่นรมควัน . ปลาทูน่าผง (TUP-M01)

ผลิตจากปลาโอแห้ง / ปลาทูน่าชั้นดี มีกลิ่นรสเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน ผลิต
โดยการใช้การรมควันแบบธรรมชาติเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุกและ
ค่อยๆ แห้ง ทำให้เกิดกลิ่นรสของควันไฟที่ดี

Application : Instant Noodle, Soup, Sauce