ทูน่าป่นรมควัน (TUP-M01)

ทูน่าป่นรมควัน (TUP-M01)

ผลิตจากปลาทูน่า มีกลิ่นรสเป็นเอกลักษณ์ชัดเจน ผลิต
โดยการใช้การรมควันแบบธรรมชาติเพื่อให้ผลิตภัณฑ์สุกและ
ค่อยๆ แห้ง ทำให้เกิดกลิ่นรสของควันไฟที่ดี

Application : Instant Noodle, Soup, Sauce